Lidt om os

Vor forening er stiftet i 1965 af Sv. Å. Bovbjerg, tidligere indehaver af Sportmaster i Frederikssund, og i dag er vi ca. 30 medlemmer.

Vi har klublokale i Pedersholm Fritidscenter, Roskildevej 161, Oppe Sundby (GPS 55.820344, 12.095477), over for gadekæret, hvor vi hver onsdag i vinterhalvåret, fra september til maj, holder klubaften kl. 19.30 til kl. ca. 21.30.  På disse aftener kan man binde fluer, lægge planer, udvekslet fiskehistorier eller almindelig hygge over en kop kaffe, øl eller vand.

Foreningens aktivitetsudvalg arrangerer året igennem forskellige fælles ture og aktiviteter. Klubturene er lige så meget for begyndere, som for de garvede.                Kom bare med, vi har det hyggeligt og det hænder, at vi også fanger fisk.

Der kan lånes bøger og film om fiskeri med hjem.

På vores årlige generalforsamling i februar kårer vi årets mestre i forskellige grene :

 Største havørred fanget på klubtur                  Gruppe   1                                                                    Største havørred fanget på fluestang               Gruppe   2                                                                    Største havørred                                                       Gruppe   3                                                                    Største fisk, øvrige                                                   Gruppe   4

med præmier og optagelse på klubbens praletavle.

Husk at fangstrapporter skal være indleveret senest 4 uger efter fangsttidspunktet, dog senest 1. klubaften i det nye år.